Test af backup

Falsk tryghed er værre end ingen tryghed

Test af backup

Der er ingen garanti for, at den hellige grav er velforvaret, når data er sikkerhedskopieret til bånd eller via internet. Den eneste måde at være helt sikker på, at det virker, er ved at teste det. En test bør som minimum foretages én gang årligt. Herved sikres, at sikkerhedskopien kan læses, at den indeholder det, man regner med, og at gendannelsesproceduren er pålidelig.
Vi ser flere og flere steder, at der stilles krav fra revision om kontrol af muligheden for at gendanne data fra backup. Særlig der, hvor f.eks. regnskabsbilag kun opbevares elektronisk kan det komme på kant med lovgivningen, hvis der ikke er en funktionel backup.
Vi har sågar oplevet at komme ud til nye kunder, som har taget backup i årevis uden faktisk at have taget én eneste backup - netop, fordi den falske tryghed var baseret på noget, der viste sig ikke-fungerende i praksis.
Den slags er bedst at opdage før man får brug for det.

© 2017 Datalogik, Alle rettigheder forbeholdt